Miesięczne archiwum: styczeń 2015

18.01

Droga 42 – ostatnia szansa na zmianę

Apel do mieszkańców Powiatu Starachowickiego.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniach 22 grudnia – 30 stycznia przeprowadza konsultacje dotyczące Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2015-2023.

W wykazie obwodnic, które realizowane byłyby z tego programu zabrakło dwóch odcinków drogi 42: obwodnicy Wąchocka i przejścia przez Starachowice. Oba odcinki: wąchocki i starachowicki przewidziane były do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Odcinek wąchocki był na liście głównej, a starachowicki na liście rezerwowej. Z upływem czasu, mimo wykonanych opracowań, odcinki zostały wykreślone z listy.

Obwodnica Wąchocka ma pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (drogowe pozwolenie na budowę). Kielecki oddział GDDKiA przygotował grunty na realizację, dokonano wyburzeń, ogłoszono przetarg na budowę. Niestety brakuje najważniejszego – zatwierdzenia finansowania inwestycji.

Strona rządowa od ponad roku przygotowuje nowy dokument Program Budowy Dróg Krajowych do 2023 (uwzględniający nową unijną perspektywę finansową), który oprócz wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych zawierać będzie odcinki obwodnic. Niestety w dotychczasowych wersjach dokumentu ciągle brakuje przynajmniej najbardziej zaawansowanego odcinka: obwodnicy Wąchocka. Należy zwrócić uwagę, że na listę wpisano odcinki, które nie miały pozwolenia na budowę czy nawet tzw. decyzji środowiskowych.

W maju 2014 przeprowadzono konsultacje w ramach Dokumentu Implementacyjnego do „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Dokument ten powiązany jest z Programem Budowy Dróg Krajowych. Zarówno przedstawiciele województwa i powiatu zgłosili uwagi dotyczące wpisania drogi 42 do tego dokumentu. Komunikaty prasowe głosiły, że uwzględniono uwagi szeregu samorządów m.in. Starachowic. W wyjaśnieniach podano, że obwodnice mogą być realizowane ze środków UE np. z Programu Operacyjnego Inżynieria i Środowisko – priorytet 7.2. Niestety priorytet ten uwzględnia miasta wojewódzkie i miasta na prawach powiatu. Podsumowując: mimo zapewnień uwzględnienia (przynajmniej odcinka wąchockiego drogi krajowej 42), programy rządowe, które były w ostatnim czasie przygotowane nie uwzględniają drogi 42 położonej w naszym powiecie. Jednym słowem – po raz kolejny jesteśmy raczeni nic nieznaczącymi zapewnieniami. Co ciekawe na liście programu dróg krajowych znalazła się „wciągnięta pod drogę nr 9/42” pozycja – kolejny etap ostrowieckiej tzw. ulicy Zagłoby podczas gdy właściwy przebieg obwodnicy Ostrowca ustalony został od strony południowej a droga 42 kończy się w Rudniku.

Jak wiemy, istnieje szansa na realizację północno-zachodniej obwodnicy Starachowic śladem dawnej bocznicy kolejowej do FSC. Droga planowana jest tam od lat, a od roku rozmowy na temat realizacji drogi w ramach dróg wojewódzkich nabrały tempa. Droga miałaby obsługiwać SSE oraz poprzez drogę 42 być łącznikiem między S7 do drogi 747 w kierunku Lublina z nowym mostem na Wiśle. Temat ten opisywany był w Tygodniku Starachowickim.

Za priorytet realizacyjny uznał tą obwodnicę Prezydent Marek Materek. Przedstawiciele województwa zarówno w kampanii wyborczej, jak i po deklarują pomoc w realizowaniu tej inwestycji. Dlatego też dla Starachowic istotne są dwie realizacje: „rządowa” DK 42 czyli obwodnica Wąchocka i wojewódzka obwodnica Starachowic.

Do końca stycznia można wnosić uwagi do Programu Budowy Dróg Krajowych, który póki co nie uwzględnia obwodnicy Wąchocka. Dlatego potrzebne jest SPOŁECZNE WSPARCIE działań naszych samorządowców. Apeluję by przedstawiciele firm, organizacji, mieszkańców naszego powiatu, a przede wszystkim Starachowic i Wąchocka czynnie włączyli się do zgłaszania uwag. Niech w ministerstwie widzą że nam ZALEŻY!

PS. Starosta Dariusz Dąbrowski wystosował apel samorządowców do Pani Premier Ewy Kopacz.

Strona na której jest formularz (oraz program budowy dróg):

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Transport/Strony/Konsultacje_PBDK_2014_2023.aspx

Poniżej zamieszczam tekst ukazujący historię DK 42, głównie najważniejszych faktów i usytuowania inwestycji w dokumentach rządowych, który dołączyłem do tabeli konsultacyjnej (z edycją, w której dodałem względem pierwotnego wpisu, informacje o pomiarze ruchu).

Czytaj dalej