Archiwum kategorii: infrastruktura

18.01

Droga 42 – ostatnia szansa na zmianę

Apel do mieszkańców Powiatu Starachowickiego.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniach 22 grudnia – 30 stycznia przeprowadza konsultacje dotyczące Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2015-2023.

W wykazie obwodnic, które realizowane byłyby z tego programu zabrakło dwóch odcinków drogi 42: obwodnicy Wąchocka i przejścia przez Starachowice. Oba odcinki: wąchocki i starachowicki przewidziane były do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Odcinek wąchocki był na liście głównej, a starachowicki na liście rezerwowej. Z upływem czasu, mimo wykonanych opracowań, odcinki zostały wykreślone z listy.

Obwodnica Wąchocka ma pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (drogowe pozwolenie na budowę). Kielecki oddział GDDKiA przygotował grunty na realizację, dokonano wyburzeń, ogłoszono przetarg na budowę. Niestety brakuje najważniejszego – zatwierdzenia finansowania inwestycji.

Strona rządowa od ponad roku przygotowuje nowy dokument Program Budowy Dróg Krajowych do 2023 (uwzględniający nową unijną perspektywę finansową), który oprócz wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych zawierać będzie odcinki obwodnic. Niestety w dotychczasowych wersjach dokumentu ciągle brakuje przynajmniej najbardziej zaawansowanego odcinka: obwodnicy Wąchocka. Należy zwrócić uwagę, że na listę wpisano odcinki, które nie miały pozwolenia na budowę czy nawet tzw. decyzji środowiskowych.

W maju 2014 przeprowadzono konsultacje w ramach Dokumentu Implementacyjnego do „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Dokument ten powiązany jest z Programem Budowy Dróg Krajowych. Zarówno przedstawiciele województwa i powiatu zgłosili uwagi dotyczące wpisania drogi 42 do tego dokumentu. Komunikaty prasowe głosiły, że uwzględniono uwagi szeregu samorządów m.in. Starachowic. W wyjaśnieniach podano, że obwodnice mogą być realizowane ze środków UE np. z Programu Operacyjnego Inżynieria i Środowisko – priorytet 7.2. Niestety priorytet ten uwzględnia miasta wojewódzkie i miasta na prawach powiatu. Podsumowując: mimo zapewnień uwzględnienia (przynajmniej odcinka wąchockiego drogi krajowej 42), programy rządowe, które były w ostatnim czasie przygotowane nie uwzględniają drogi 42 położonej w naszym powiecie. Jednym słowem – po raz kolejny jesteśmy raczeni nic nieznaczącymi zapewnieniami. Co ciekawe na liście programu dróg krajowych znalazła się „wciągnięta pod drogę nr 9/42” pozycja – kolejny etap ostrowieckiej tzw. ulicy Zagłoby podczas gdy właściwy przebieg obwodnicy Ostrowca ustalony został od strony południowej a droga 42 kończy się w Rudniku.

Jak wiemy, istnieje szansa na realizację północno-zachodniej obwodnicy Starachowic śladem dawnej bocznicy kolejowej do FSC. Droga planowana jest tam od lat, a od roku rozmowy na temat realizacji drogi w ramach dróg wojewódzkich nabrały tempa. Droga miałaby obsługiwać SSE oraz poprzez drogę 42 być łącznikiem między S7 do drogi 747 w kierunku Lublina z nowym mostem na Wiśle. Temat ten opisywany był w Tygodniku Starachowickim.

Za priorytet realizacyjny uznał tą obwodnicę Prezydent Marek Materek. Przedstawiciele województwa zarówno w kampanii wyborczej, jak i po deklarują pomoc w realizowaniu tej inwestycji. Dlatego też dla Starachowic istotne są dwie realizacje: „rządowa” DK 42 czyli obwodnica Wąchocka i wojewódzka obwodnica Starachowic.

Do końca stycznia można wnosić uwagi do Programu Budowy Dróg Krajowych, który póki co nie uwzględnia obwodnicy Wąchocka. Dlatego potrzebne jest SPOŁECZNE WSPARCIE działań naszych samorządowców. Apeluję by przedstawiciele firm, organizacji, mieszkańców naszego powiatu, a przede wszystkim Starachowic i Wąchocka czynnie włączyli się do zgłaszania uwag. Niech w ministerstwie widzą że nam ZALEŻY!

PS. Starosta Dariusz Dąbrowski wystosował apel samorządowców do Pani Premier Ewy Kopacz.

Strona na której jest formularz (oraz program budowy dróg):

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Transport/Strony/Konsultacje_PBDK_2014_2023.aspx

Poniżej zamieszczam tekst ukazujący historię DK 42, głównie najważniejszych faktów i usytuowania inwestycji w dokumentach rządowych, który dołączyłem do tabeli konsultacyjnej (z edycją, w której dodałem względem pierwotnego wpisu, informacje o pomiarze ruchu).

Czytaj dalej

07.08

747 – cała prezentacja

Po kilku miesiącach (a nawet kilkunastu, jeśli przyjąć tylko wpisy na blogu) przerwy w temacie, pora zrelacjonować co się z tematem drogi w tym okresie wydarzyło.

W marcu ubiegłego roku, po publikacji artykułu w Tygodniku Starachowickim, na blogu umieściłem obszerny wpis o pomyśle przedłużenia drogi wojewódzkiej 747. Szczegóły dostępne pod tym linkiem:
http://poznaj.starachowice.pl/blog/747/

Tygodnik po publikacji zapytał się lokalnych osób wpływowych co sądzą o pomyśle:
http://poznaj.starachowice.pl/blog/747-opinie-wladz/

Na dłuższy okres sprawa drogi ucichła, choć w ramach gospodarskiej wizyty, najważniejszego przedstawiciela samorządu województwa – Marszałka Adama Jarubasa w wakacje 2013 roku, redakcja Tygodnika zapytała się o pomysł przedłużenia drogi. Następnie, w listopadzie, po raz kolejny przypomniała na swoich łamach (i witrynie internetowej) o tym temacie:
Tygodnik Starachowicki – Marszałek o drodze 747

Jednocześnie – latem 2013 roku zgłosił się do mnie Bartek Czapka, przedstawiciel prężnie działającego lokalnego stowarzyszenia JES, by poruszyć temat drogi „oddolnie”, na przykład przygotowując panel dyskusyjny z prezentacją skierowaną do mieszkańców, przedstawicieli biznesu, samorządowców. Wyznaczyliśmy sobie taki cel – w okresie zimowym przygotujemy taką prezentację w Starachowicach. Jako, że wszyscy działaliśmy na zasadzie „non profit” zakładany ostateczny termin grudniowo-styczniowy zamienił się na marcowy.

W okresie zimowym nawiązał ze mną kontakt Marek Materek, nowy przewodniczący powiatowych struktur PO, działający jednocześnie w stowarzyszeniu Nowe Starachowice, który widząc potencjał tej drogi, postanowił swoimi drogami drążyć temat przedłużenia. Efektem tego działania była interpelacja radnych Sejmiku Województwa:
Starachowice-Net.pl – interpelacja radnych PO

Niezależnie zapytanie przedstawicielom województwa zadał również starachowicki radny Michał Walendzik.

„W tak zwanym międzyczasie”, mimo że na blogu nie popełniałem wpisów, temat lokalnych (z naciskiem na inwestycje wojewódzkie) dróg kontrolowałem i komentowałem na lokalnym starachowickim internetowym forum dyskusyjnym:
www.st-ce.pl – wątek poświęcony drodze 747

Wracając do marcowej prezentacji. Stowarzyszenie JES zaprosiło pokaźną grupę osób: parlamentarzystów, samorządowców (w tym przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za drogi), przedstawicieli strefy ekonomicznej, przedsiębiorców, media i mieszkańców. Prezentacja z dyskusją miała miejsce w starachowickim Hotelu Senator. Niestety, na prezentację przybyło mało gości (nikt z dużej grupy parlamentarzystów). No cóż okres był taki niewyborczy…

Warto wspomnieć, że mimo braku przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego, wspomniany wyżej Marek Materek podjął się organizacji spotkania roboczego u przedstawiciela Zarządu Województwa odpowiedzialnego za infrastrukturę – Jana Maćkowiaka. Stowarzyszenie JES wystąpiło do starachowickiego Urzędu Miasta o reprezentowanie Starachowic przez kierownika Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego Szymona Jarosza (który wraz z Prezydentem Sylwestrem Kwietniem był na spotkaniu w Hotelu Senator).

Ograniczę się do informacji medialnych na ten temat, które dostępne są pod linkami: Czytaj dalej

11.06

Analiza zagospodarowania przestrzennego

Od 2010 roku Urząd Miasta zaczął przygotowywać nową Strategię Rozwoju Miasta. Została mi zaproponowana do wykonania analiza służąca wypracowaniu wniosków z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki oraz wgląd i ewentualnie korekta (z zakresu mnie interesującego) głównego dokumentu Strategii.

Przygotowałem przeto stosowne opracowanie o nazwie „ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ – MATERIAŁY DO STRATEGII ROZWOJU STARACHOWIC 2011 – 2020”.

Zbiór wszystkich dokumentów Strategii Rozwoju Starachowic dostępny jest na stronie internetowej urzędu. Analiza, której poświęcam ten post jest w dokumncie [.pdf] i w formie galerii grafiki. Ale przygotowałem również prezentację na potrzeby Poznaj Starachowice.

→ Analiza do Strategii (dostępna również z górnego menu)

PS. Za rok – po trzech latach „strategiowej” siedmiolatki – trzeba będzie się przyjrzeć postępom w prowadzaniu tejże strategii.