Archiwum kategorii: architektura

16.06

Nowa wierzba

W zasadzie temat uważałem za zamknięty. Jednak przy akcji wsadzenia nowej wierzby w mediach (za informacją UM) pojawił się komunikat, a w nim ten oto fragment:

Zmieni się także mała architektura związana z m.in. z budową fontanny, rozmieszczeniem terenów zielonych, wycięciem starych drzew i posadzeniem nowych. Jednym z nich jest ośmiometrowa wierzba, która już zdobi starachowicki rynek. Drzewo dotarło do nas z Mszczynowa w powiecie żyrardowskim.

→ www.starachowice.eu

 

Pozostaje wrażenie jakoby wszystko było zgodnie z projektem. Otóż nie za bardzo. Oprócz tego co wcześniej przedstawiłem (fragment rysunku z projektu) przygotowana była inwentaryzacja i waloryzacja przygotowana przez odpowiednie osoby. Było tam zapisane:

Do cennych okazów należy okazała wierzba płacząca rosnąca w centralnej części placu, oraz część klonów jesionolistnych ze względów kompozycyjnych i estetycznych.

Dalej mamy tabelę z zinwentaryzowanymi drzewami. Nasza wierzba oznaczona jest nr 36:

  • nazwa: Wierzba płacząca
  • nazwa łacińska: Salix x sepulcralis
  • obwód pnia (pierśnica) w cm:  254
  • średnica korony w m: 11
  • wysokość w m: 14
  • uwagi sanitarne: Stan dobry
  • uwagi pielęgnacyjne: Do pielęgnacji

Swoją drogą zwykły obywatel sporo zapłaciłby za usunięcie takiego drzewa. W 2012 roku za cm wierzby z obwodu (pierśnicy) płaci się 13,16 (co daje 3342,64 zł). Kwotę tą należy pomnożyć przez współczynnik wielkości drzewa 5,55 (dla pni z obwodem w przedziale 201-300 cm). Kara za usunięcie wierzby o obwodzie 254 cm wyniosłaby ponad 18 550 zł.


Na zakończenie zobaczmy moment sadzenia nowej wierzby. Nawet Prezydent wskazał problem… (w pioruna chyba mało kto wierzył). Materiał od 5:26.

11.06

Analiza zagospodarowania przestrzennego

Od 2010 roku Urząd Miasta zaczął przygotowywać nową Strategię Rozwoju Miasta. Została mi zaproponowana do wykonania analiza służąca wypracowaniu wniosków z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki oraz wgląd i ewentualnie korekta (z zakresu mnie interesującego) głównego dokumentu Strategii.

Przygotowałem przeto stosowne opracowanie o nazwie „ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ – MATERIAŁY DO STRATEGII ROZWOJU STARACHOWIC 2011 – 2020”.

Zbiór wszystkich dokumentów Strategii Rozwoju Starachowic dostępny jest na stronie internetowej urzędu. Analiza, której poświęcam ten post jest w dokumncie [.pdf] i w formie galerii grafiki. Ale przygotowałem również prezentację na potrzeby Poznaj Starachowice.

→ Analiza do Strategii (dostępna również z górnego menu)

PS. Za rok – po trzech latach „strategiowej” siedmiolatki – trzeba będzie się przyjrzeć postępom w prowadzaniu tejże strategii.

09.05

Starachowice-Wierzbnik

Minęło ponad 5 lat od konferencji „Miasto w cieniu fabryki. Wpływ inwestycji przemysłowych na procesy urbanizacyjne w ośrodkach COP w latach 1937-1939”, która miała miejsce w Muzeum Przyrody i Techniki w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki.

Zostałem zaproszony, w ramach działającego wówczas Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego „Regio Ferrea”, zgodnie z moimi zainteresowaniami i profesją, do wygłoszenia referatu wpisującego się w temat tej konferencji.

Prezentacja wymagała syntezy zagadnienia i formułowania wypowiedzi w sposób przystępny dla słuchacza (który był jednocześnie widzem). Badając rozwój Starachowic i Wierzbnika rozszerzyłem jednak zakres czasowy, który dobitniej pokazał rozwój naszego miasta – od przedednia uzyskania Niepodległości do rozpoczęcia II wojny światowej (1915 – 1939).

Poniżej konspekt pracy, dodatkowo odsyłam do strony z prezentacją większej ilości grafiki.

Krótka notka o konferencji ze strony muzeum. Nie wiem czy obecnie jest taka możliwość, ale można było kupić w muzealnym sklepiku publikację z tej konferencji.

Czytaj dalej